Státní zemědělská a potravinářská inspekce stále nachází v obchodech nekvalitní med!

K těm nejzávažnějším prohřeškům patří:

  • výskyt nebezpečných antibiotik v medu
  • falšování medu škrobovým cukrem
  • med znehodnocný stářím nebo přehřátím

Ochranou je nákup medu přímo od včelaře

  • V České rebublice se včely antibiotiky neléčí. 
  • V zahraničních medech jsou problémem cukry vzniklé štěpením škrobu.Takové narušení medu nezpůsobují jednotliví včelaři, ale provádí se průmyslově přímo v továrnách. Falšování medu cukrem je pro včelaře nerentabilní.
  • Kvalitní med poměrně brzy krystalizuje, ale lze jej bez poškození ztekutit micháním a třením o stěnu sklenice nebo zahřátím nejvýše na 45°C. Rozetřením med zbělá, ale již dále nekrystalizuje. Dlouho tekutý zůstává jen med akátový nebo přehřátý.

Pro úplnost dodávám, že jeden litr medu váží nejméně 1,4kg a pokud má příjemnou chut´ tak jste koupili vysoce kvalitní med. Med skladujte dobře uzavřený při pokojové teplotě. Spotřebujte do 2 let.

Kupujte med – ne „medový cukr“ 

Blahodárné působení medu na lidské zdraví je dáno především  jeho obsahem bioaktivních látek (enzymů, hormonů, vitaminů, antioxydantů a j.). Ty se snadno poškodí přehřátím medu přes 45°C. Med přitom krásně ztmavne,dlouho zůstává tekutý a v lákavém obalu je snadno prodejný. Z velmi přehřátého medu však zůstane jen cukr s příchutí medu. Ten má vliv pouze na naši peněženku, nikoliv na naše zdraví. Neplatí tedy,že čím je med tmavší, tím je lepší.

Světlý med (květový,luční) je zahuštěný nektar z květů nejrůznější stromů, keřů a  bylin.   Tmavý med (medovicový, lesní) je zahuštěná míza stromů poškozených různými škůdci. V německy mluvících zemích  je žádán především tmavý med, v jiných evropských zemích naopak med světlý.

Proto Český svaz včelařů  navrhl přísnou národní normu, kterou med poškozený teplem nemůže splnit a uvedl ji v život pod ochrannou známkou „Český med“. Tento vysoce jakostní med musí pocházet pouze z českých zemí (nikoli ze zemí EU).  Obchodní firmy s medem prodávají směsi medů z různých zemí a včelaře neuvádějí a ani ho neznají. Pokud med obsahuje i malou příměs medu z exotických krajin (zemí mimo EU),  nelze ani laboratorně prokázat jeho poškození nebo  úplné znehodnocení teplem.