Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených.
[J. A. Komenský] 

Moje začátky

Má první včelstva

Včelaření byl můj koníček již od dětství. Začínal jsem s pěti včelstvy a v roce 19xx jsem vstoupil do Českého svazu včelařů.  Nejdříve bylo potřeba sjednotit úlovou soustavu. Rozhodl jsem se pro rámkovou míru 39 x 24 cm v tenkostěnných nástavkových úlech na 11 rámků. Úly si vyrábím sám. 

Současnost

Současnost Současný stav je deset včelstev v Zahrádce a patero v Naloučanech. Pokračuji tak v rodinné tradici po dědovi ze Zahrádky a strýci z Naloučan.